Kurs Euro Stoxx 50 online

Strona zawiera pełne informacje o indeksie Euro Stoxx 50. Tutaj możesz zobaczyć kurs indeksu Euro Stoxx 50, składu akcji i wykres online.

Aktualizacje informacji: 04.01.23 05:00

Cena

84.53 $

Zysk na akcję

5.49 $

Dochód z dywidendy

2.23 $

Wyniki YTD

-

Cena

434.26 $

Zysk na akcję

12.958 $

Dochód z dywidendy

1.09 $

Wyniki YTD

-

Cena

50.91 $

Zysk na akcję

3.936 $

Dochód z dywidendy

5.39 $

Wyniki YTD

-

Cena

11.93 $

Zysk na akcję

4.611 $

Dochód z dywidendy

7.6 $

Wyniki YTD

-

Euro Stoxx 50 to fundusz giełdowy, który śledzi wyniki indeksu Euro Stoxx 50, ważonego kapitalizacją rynkową indeksu akcji pięćdziesięciu największych europejskich spółek. Stworzony przez Dow Jones w 1998 roku, jest jednym z najczęściej śledzonych indeksów europejskich i służy jako wskaźnik wyników rynków europejskich.

Historia indeksu Euro Stoxx 50

Indeks Euro Stoxx 50 został po raz pierwszy wprowadzony przez Dow Jones w 1998 roku w celu śledzenia dużych i średnich spółek z dwunastu krajów tworzących Europejski Obszar Gospodarczy. Początkowo kraje te obejmowały Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Holandię, Portugalię, Hiszpanię i Szwecję. W 2007 roku dodano Grecję jako trzynaste państwo. Indeks obejmuje około 75% kapitalizacji rynkowej tych trzynastu krajów, skorygowanej o free float.

Metoda obliczania indeksu Euro Stoxx 50

System wag stosowany do obliczania indeksu oparty jest na kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Oznacza to, że o wadze każdej spółki w indeksie decyduje jej wartość rynkowa podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji pomnożona przez wskaźnik free float. Firmy o wyższych wartościach mają w tym systemie większą wagę. Oprócz tej metody obliczania, składniki indeksu są weryfikowane i dostosowywane co miesiąc, w zależności od zmian płynności lub ratingu kredytowego emitenta oraz innych kryteriów.

Typy Stoxx 50

Euro Stoxx ma dwa główne indeksy: Euro Stoxx 50 i Stoxx Europe 600, które obejmują 600 spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji z 18 krajów europejskich.

ETF

Fundusz ETF pozwala inwestorom na dostęp do szerokiego portfela bez konieczności kupowania poszczególnych akcji lub udziałów bezpośrednio od każdej spółki, w którą chcą zainwestować. Zamiast tego mogą kupić akcje w etf, co pozwala im na dostęp do wszystkich akcji składowych jednocześnie po niższych cenach niż kupowanie pojedynczych akcji bezpośrednio od każdej spółki. Tak więc inwestowanie w Euro Stoxx 50 umożliwia inwestorom dostęp do wszystkich pięćdziesięciu akcji składowych w ramach jednego zakupu po znacznie niższych cenach niż kupowanie poszczególnych akcji bezpośrednio od każdej spółki. Dzięki temu Euro Stoxx 50 jest jedną z najpopularniejszych opcji inwestycyjnych dla osób poszukujących zdywersyfikowanego wejścia na rynki europejskie przy niskich kosztach.